USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA I KUPOVINE PROIZVODA

Ovaj dokument (zajedno sa drugim dokumentima koji se ovde spominju) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: www.tilaa.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) i kupovinu proizvoda preko Veb-sajta.

Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine preko Veb-sajta postavlja i uređuje:

Tilaa doo Beograd

Omladinskih Brigada 85, 11070 NOVI BEOGRAD

MB: 21288454

PIB: 110035158

Šifra delatnosti: 4719 

Email: office@tilaa.rs  (u daljem tekstu: Tilaa ili mi)

Broj telefon: +381 64 854 2980 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine proizvoda (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), pre korišćenja Veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima koriščenja i da ih prihvata.

Tilaa može da izmeni sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na Veb-sajt, zbog čega su korisnici Veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj Veb-sajta. Prilikom korišćenja Veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite Veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu office@tilaa.rs 

Odricanje od odgovornosti

Tilaa ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao ove Uslove; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko Veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja Veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje Veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa ovim Uslovima. Kada koristite Veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem Veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta, prihvatate da:

 • koristite Veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
 • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
 • navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta pristajete da Tilaa upotrebljava Vaše lične podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko Veb-sajta, potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

KUPOVINA PROIZVODA 

Prezentacija proizvoda na Veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda.  Ugovor o kupoprodaji zajključujete sa Tilaa-om kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Tilaa-om imate sva prava predviđena važećim propisima.

Naručivanje

Poručivanje je prvi korak u kupovini preko Veb-sajta. Kako biste poručili proizvode preko Veb-sajta, morate da budete registrovani korisnik. Registrovanjem ćete dobiti korisničko ime kojim ćete ubuduće pristupati Veb-sajtu prilikom poručivanja. Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete odabrati dva načina plaćanja:

 • platnom karticom
 • putem predračuna koji ćemo Vam poslati nakon Vaše porudžbine, ukoliko se odlučite za gotovinsko plaćanje

Tilaa zadržava pravo da otkaže kupoprodaju ukoliko mu se učini da je došlo do nekih nepravilnosti u procesu naplaćivanja.

Isporuka proizvoda vrši se isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen.

Plaćanje

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu Intese.

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: Broj kartice, Datum isteka i  CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos ce se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje obrađivač platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja u potpuno sigurnom okruženju.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko e-shopa mora ispunjavati sledeće uslove:

 •     Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
 •     Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

Nakon poručivanja proizvoda sa našeg Veb-sajta, i odabira plaćanja putem kartice, kontaktiraće Vas predstavnik Tilaa-e kako bismo potvrdili porudžbenicu.

Ukoliko se odlučite za gotovisnko plaćanje putem predračuna, predračun će Vam biti poslat na ostavljenu email adresu, bez prethodnog kontaktiranja.

Tilaa zadržava pravo na izmenu cena i dostupnost proizvoda bez predhodnog obaveštenja. Ipak Tilaa neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.

Isporuka proizvoda

Isporuka proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje. Tilaa se obavezuje da će proizvodi biti isporučeni najkasnije 14 radnih dana od dana poručivanja. 

Do odstupanja i produženja roka za isporuku moze doći ukoliko primalac nije na adresi u prilikom pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom naručivanja proizvoda, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje Tilaa ne može da utiče.

Usluga isporuke se naplaćuje din za pakete mase do 2kg. U slučaju veće težine/cene transporta, Tilaa će kontaktirati kupca sa tačnom cenom prevoza, pre slanja paketa.

Ukoliko je maloprodajna cena poručenih proizvoda u pojedinačnoj pošiljci veća ili jednaka iznosu od 2.999 din. Tilaa snosi troškove isporuke.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite, i u najkraćem roku (bez odlaganja) prijavite eventualne nepravilnosti.

Pravo na odustanak od kupovine

U skladu sa zakonom imate pravo do odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda kupljenih preko Veb-sajta bez obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda koji je zaključen preko Veb-sajta, to možete da učinite slanjem email-a na adresu office@tilaa.rs. Proizvodi se moraju vratiti u neoštećenom i nekorišćenom stanju, poštom na adresu Tilaa-e ili odlaskom u Tilaa prodavnicu. 

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Tilaa-i  i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dospeo u kod Vas.
U slučaju da odustanete od ugovora Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite Tilaa-i kupljene proizvode.
Tilaa je dužana da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za proizvode, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim što može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali proizvode Tilaa-u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun koji ćete navesti u obrascu za odustanak od ugovora.

Napominjemo da je moguće odustati od kupovine proizvoda koji su vraćeni u originalnoj amabalaži, koji nisu korišćeni ili oštećeni i koji sadrže sve dodatke i propratnu dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun.

Povraćaj sredstava 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tilaa je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice


Saobraznost proizvoda ugovoru

Obaveštavamo Vas da je saglasno zakonu Tilaa odgovorna za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku isporuke proizvoda, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.
Tilaa je dužna da isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru o kupoprodaji proizvoda.

Tilaa odgovara za nesaobraznosti isporučenih proizvoda ugovoru ako je ona postojala u momentu isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke, kao i u slučaju kad se nesaobraznost proizvoda pojavila posle isporuke, a potiče od uzroka koji je postojao pre isporuke.
Tilaa je odgovorna i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će Tilaa da otkloni nesaobraznost proizvoda opravkom ili zamenom.
Ne možete da raskinete ugovor o kupoprodaji proizvoda ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.
Sve troškove koji su neophodni da bi se proizvodi saobrazili ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Tilaa.

Proizvodi sa garancijom

Tilaa jemči da su svi proizvodi iz njenog asortimana originalne robne marke. 

U slučaju neizvršenja ove obaveze, Tilaa će izvršiti zamenu proizvoda novim ili će Vam vratiti novac.

Garantni rok počinje da teče danom prodaje proizvoda sa garancijom koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda  koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Tilaa-e.


Politika reklamacija

Obaveštavamo Vas da reklamacije na proizvode kupljene preko Veb-sajta možete da izjavite u jednoj od naših prodavnica, elektronskim putem na email adresu: office@tilaa.rs ili preko broja telefona: +381 64 854 2980 . Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite proizvode na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom.
Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je onazavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Zaštita privatnosti korisnika 

U ime Tilaa online prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Tilaa online prodavnice (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 

Tilaa doo (u daljem tekstu: Tilaa  ili mi) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: www.tilaa.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om “podatak o ličnosti” (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac 

Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Tilaa doo Beograd

Omladinskih Brigada 86, 11070 NOVI BEOGRAD

MB: 21288454

PIB: 110035158

Email: office@tilaa.rs

Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj važeće lične karte ili pasoša, datum rođenja, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta.

Svrha obrade Vaših podataka

Tilaa prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta;
 • omogućavanja Newsletter-a;
 • izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Tilaa-e;
 • rešavanja Vaših zahteva;
 • pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Tilaa-e i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a) i
 • unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Tilaa-e, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Na primer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rešavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik Veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).

Ukoliko koristite Veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta ili ste se prijavili na Newsletter povodom čega nam poveravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Vaši lični podaci koji se prikupljaju i obrađuju za potrebe Newsletter-a isključivo na osnovu Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svrhu članstva za Newsltter dajete prilikom kupovine preko Veb-sajta odnosno prilikom kupovine u našoj prodavnici i možete da ga opozovete u svakom trenutku.

Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, ali  moramo da ih sačuvamo samo da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada pre opoziva pristanka bila zakonita.

Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: official@tilaa.rs 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Tilaa pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:

 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta i u svrhu članstva za Newsletter pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme koje ste registrovani kao korisnik i/ili član odnosno do Vaše odjave;
 • za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Tilaa-e podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vreme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtevate da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
 • prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;
 • Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i
 • prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.

Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Tilaa-e  ili prestanete da koristite Veb-sajt u svrhu izvršavanja  zakonskih obaveza ili zaštite prava Tilaa-e (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Tilaa će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili pseudonimizirati. 

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima – primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Tilaa-i i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
 • licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 • licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se  uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Tilaa.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Tilaa-i zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno Tilaa-e ili koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o ličnim podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite na sledeće način: slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu office@tilaa.rs 

Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posećujete Veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili Veb-sajtu Tilaa može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.

Na Veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili Veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a Tilaa pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje.

Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posećujete na kojima se Tilaa  reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Tilaa koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.

Bezbednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti  sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i nužne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Tilaa  takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Tilaa.

Završne odredbe 

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate na email adresi: office@tilaa.rs